ผลของการคิดบวก

posted on 24 Aug 2012 00:25 by golfnogolf in Teens
คนทุกคน  ทุกชาติในโลก  ย่อมมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตน
 
คนญี่ปุ่น  ขุดลงไปใต้ดิน 100  เมตร  เจอสายโทรศัพท์   ทำให้รู้ว่า  คนญี่ปุ่นมีโทรศัพท์ใช้ตั้งแต่ 100  ปีที่แล้ว  จัดงานเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่
 
คนอเมริกา  ก็ขุดบ้าง  ขุดลงไปใต้ดิน  200  เมตร  เจอสายโทรศัพท์  ทำให้รู้ว่า  คนอเมริกามีโทรศัพท์ใช้ตั้งแต่  200  ปีที่แล้ว  จัดงานเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่
 
คนไทย  ก็ขุดกับเขาบ้างเหมือนกัน  ขุดลงไป  300  เมตรซะเลย  แต่....  ไม่พบอะไร  แต่ก็จัดงานเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่เช่นกัน  ทำไมนะเหรอ  ก็เพราะ  คนไทยเรามีโทรศัพท์ไร้สายใช้ตั้งแต่  300 ปีที่แล้วยังไงหละ  
 
 
  Golf~I N@ Zone Teens.
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! ห้าๆๆ ช่างคิด confused smile

#1 By ผ้าใบลุยสวน on 2012-08-24 07:57